Hjälp oss att utvärdera tjänsten lediga platser

Denna tjänst är tänkt att visa hur många platser som är lediga på våra fordon. Den är under utveckling och vi utvärderar och förändrar löpande.
Tjänsten bygger på att många fordon har system som hela tiden automatiskt räknar passagerare som går av och på.
Om ett fordon inte har automatisk passagerarräkning visar vi ingen indikering för hur många som reser. Till exempel har våra Öresundståg inte det här systemet och kommer inte att visas. Pågatågen är under utveckling och lediga platser visas förhoppningsvis inom kort.
Vi skulle uppskatta att du rankar och kommenterar. Här kan du läsa mer om tjänsten.

Question Title

* 1. Hur skulle du ranka denna tjänst?

Question Title

* 2. Hjälper här tjänsten dig att resa med Skånetrafiken under rådande coronapandemi?

Question Title

* 3. Tror du att du kommer använda tjänsten när coronapandemin är över?

Question Title

* 4. Hur skulle du vilja att tjänsten förbättrades och hur hjälper detta dig?

T