Nackademin vill gärna veta hur du som student upplever dina studier på Nackademin under dessa Coronatider. Vi kallar denna period för ”distansperioden” i denna enkät.

Dina synpunkter är väldigt viktiga för oss i vårt arbete med att ständigt utveckla kvaliteten i undervisningen. Utvärderingen är helt anonym. Stort tack för att du svarar!
0 av 12 besvarad(e)
 

T