Många bibliotek öppnar det som kallas Makerspace, Fablab eller Skaparbibbla, en plats på biblioteket som är öppen för kreativt skapande och kan innehålla allt från symaskiner till 3D-skrivare. Vi vill veta vad du vill skapa/göra om vi öppnar ett utrymme för det på Eskilstuna stadsbibliotek. Svara gärna på vår enkät, dina svar är anonyma. 

Question Title

* 1. Hur gammal/ung är du?
Vill du inte uppge ålder skriver du "Vill ej uppge" i rutan.

Question Title

* 2. Skulle du besöka ett "Makerspace" på biblioteket

Question Title

* 3. Vad skulle du vilja skapa?

Question Title

* 4. Vilka redskap/maskiner/teknisk utrustning skulle du vilja att det fanns?

Question Title

* 5. Vilka tider skulle du vilja att platsen höll öppet?

Question Title

* 6. Vad tycker du platsen borde heta?

Question Title

* 7. Har du några övriga förslag eller synpunkter?

0 av 7 besvarad(e)
 

T