Screen Reader Mode Icon
Tack för att du kom på vår fortbildningskväll för sfi och sva förra veckan! 

Nu är vi såklart väldigt nyfikna på att höra vad du tyckte. Tack vare din feedback har vi möjlighet att skapa ännu bättre träffar framöver.

Frågorna nedan tar cirka 1-2 minuter att svara på.

Stort tack!

Question Title

* 1. Hur hörde du talas om evenemanget?

Question Title

* 2. Fick du tillräckligt med informationen om evenemanget från oss?

Question Title

* 3. Nu vill vi veta vad du tyckte om programmet. Hur nöjd är du med följande:

  Mycket nöjd Nöjd Delvis nöjd Missnöjd Mycket missnöjd
Programmet i sin helhet
Föreläsningen om Interaktionskort (Carolin Andersson och Rostom Rostom)
Föreläsningen om Explicit ordundervisning (Maria Lin Falk och Tomas Riad)

Question Title

* 4. Till sist några frågor om praktiska detaljer. Hur nöjd är du med:

  Mycket nöjd Nöjd Delvis nöjd Missnöjd Mycket missnöjd
Lokalens utformning
Mat och dryck
Evenemangets start- och sluttid

Question Title

* 5. Har du någon annan synpunkt?

0 av 5 besvarad(e)
 

T