Question Title

* 1. Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur sannolikt är det att du skulle använda den i stället för tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag?

Question Title

* 2. Om det inte är troligt att du kommer att använda vår nya produkt, vill vi veta varför.

Question Title

* 3. Vad skulle göra det mer troligt att du skulle använda vår nya produkt?

Question Title

* 4. Hur stor betydelse har bekvämlighet när du väljer den här typen av produkter?

Question Title

* 5. Är du generellt sett nöjd med din användarupplevelse av vår nya produkt, varken nöjd eller missnöjd eller missnöjd?

Question Title

* 6. Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur troligt är det att du skulle rekommendera den till andra?

Question Title

* 7. Vad tycker du bäst om hos vår nya produkt?

Question Title

* 8. Vilka ändringar skulle förbättra vår nya produkt mest?

Question Title

* 9. Vad tycker bäst om hos tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag?

Question Title

* 10. Vilka ändringar skulle mest förbättra tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag?

T