Question Title

* 1. Har du under de senaste 12 månaderna besökt en djurpark i Sverige?

Question Title

* 2. Vilken park besökte du?

Question Title

* 3. Är djurparken kombinerad med ett nöjesfält?

Question Title

* 4. Håller man högljudda konserter i djurparken?

Question Title

* 5. Har de, enligt din mening, inrett hägnen så att djuren får utlopp för sina naturliga behov? (bada, klättra, gömma sig, upphöjda platser, aktiviteter etc.) Utveckla gärna!

Question Title

* 6. Hur arbetar djurparken med hotade arter och bevarandeprojekt? Utveckla gärna!

Question Title

* 7. Erbjuder djurparken närkontakt med djur? (hålla, klappa, mata, vårda etc.) Utveckla gärna!

Question Title

* 8. Håller djurparken arter som är speciellt svåra att få att trivas i fångenskap, till exempel rovdjur, delfiner eller stora apor?

Question Title

* 9. Är djurparken medlem i den europeiska djurparksorganisationen EAZA och svenska djurparksföreningen?

Question Title

* 10. Vad tycker du om djurparker och deras funktion? Vad är bra och vad är mindre bra? Hur ser du på djurparkernas framtid och vilken utveckling skulle du önska?

T