Question Title

* 1. ÄR DU... (flera svar är möjliga)

Question Title

* 2. ÅLDER

Question Title

* 3. HUR TROR DU ATT LEGDEÅ/SIKEÅ UPPFATTAS AV ANDRA I DAG? Du får ange flera alternativ

Question Title

* 4. HUR VIKTIGT ÄR BOENDET och MILJÖN FÖR ATT DU SKA TRIVAS I LEGDEÅ/SIKEÅ 2030? Ange på en skala 1 - 5 med 1=inte viktigt - 5=mycket viktigt

  1 2 3 4 5
Bo i eget hus
Bo i ungdomslägenhet
Bo i seniorboende
Bo miljövänligt
Byns gemensamhetslokaler och byggnader är väl underhållna
Kulturhistoriska byggnader är bevarade

Question Title

* 5. HUR VIKTIG ÄR SAMHÄLLSSERVICEN FÖR ATT DU SKA TRIVAS I LEGDEÅ/SIKEÅ 2030? Ange på en skala 1 – 5 med 1 = inte viktigt – 5 = mycket viktigt

  1 2 3 4 5
Det finns en matvarubutik i byn
Norrbottniabanan Umeå–Robertsfors–Skellefteå är i drift
Kollektivförbindelse mellan Sikeå by – E4:an – Robertsfors
Gångtunnel och planfri E 4:a-korsning
Snabbt och stabilt bredband
Det finns hotell och restaurang i byn
En återvinningsstation finns i byn
Förskolan har plats för alla barn i byn
En lågstadieskola finns i byn
 Möjlighet att välja kooperativt alternativ inom både barn- och äldreomsorg

Question Title

* 6. HUR VIKTIG ÄR ARBETSMARKNADEN och FRITIDEN FÖR ATT DU SKA TRIVAS 2030? Ange på en skala 1–5 med 1=inte viktigt – 5=mycket viktigt

  1 2 3 4 5
Att det finns goda möjligheter till arbete/sysselsättning i närområdet
Att kunna engagera mig inom Musik-Teater-Kultur
Att kunna engagera mig inom Data/Kommunikation
Att kunna engagera mig inom Föreningsarbete
Att kunna engagera mig inom Bygg o Hantverk
Att kunna engagera mig inom Mat o Bak
Att kunna engagera mig inom Natur-/Miljövård
Att kunna engagera mig inom Utvecklingsprojekt

Question Title

* 7. Arbeta ideellt?

Question Title

* 8. HUR VIKTIG ÄR TURISMEN, FRITIDS-/KULTURLIVET FÖR ATT DU SKA TRIVAS 2030? Ange på en skala 1–5 med 1=inte viktigt – 5=mycket viktigt

  1 2 3 4 5
Vi som bor i byn skapar själva ett aktivt förenings- och kulturliv
Vi håller vårt kulturarv levande
Byns camping är en resurs för utveckling av hela byn
Sikeå är ett välkänt turistmål för campare och besökare
Föreningslivets aktiviteter drivs ideellt eller i kooperativa samverkansformer
Det finns ett motionsspår sommar- och vintertid
Hamnområdet och magasinsbyggnaderna är upprustade
Fortsatt dialog och samverkan mellan LSI, byns övriga föreningar och byborna

Question Title

* 9. Hur vill du att det ska vara att leva och bo i Legdeå-Sikeå 2030?

T