Anmälan till Mjölkbondepanelen

De uppgifter som du lämnar nedan kommer att sparas av LRF Mjölk för att användas i administrering av Mjölkbondepanelen. Uppgifter kan också komma att användas för att kontakta dig för erbjudande om medlemskap i LRF om du inte redan är medlem. Uppgifterna sparas inte mer än 3 månader efter att ditt deltagande i Mjölkbondepanelen avslutats. Du kan i efterhand kontakta oss om du har några frågor.

Question Title

* Ange din e-postadress

Mjölkbondepanelens frågor kommer att skickas till den e-postadress som du anger här

Question Title

* Kön

Question Title

* Hur många årskor har du idag i din mjölkproduktion?

Ange i siffror

Question Title

* Vilken sorts mjölkproduktion har du?

Question Title

* Hur mjölkar du på din gård?

Du kan välja mer än ett alternativ

Question Title

* Hur många hektar jordbruksmark (bete och åker) brukar du totalt?

Observera att frågan gäller din totala brukade jordbruksmark, inte bara sådan mark som används till mjölkproduktion. Ange i siffror.

Question Title

* Hur många hektar av dessa arrenderar du?

Ange i siffror

Question Title

* Hur många hektar av dessa äger du?

Ange i siffror

Question Title

* Hur tror du företagets mjölkverksamhet kommer se ut om 5 år?

Question Title

* Vad ingår i ditt företag idag förutom mjölkproduktion?

Du kan välja mer än ett alternativ

Tack för din tid! Klicka på slutför för att skicka dina svar.

T