Västerbottens Handelskammare, Företagarna i Västerbotten & Norrbottens  arbetsmarknadsenkät.

Svaren behandlas i enlighet med GDPR och kommer inte redovisas så att det är möjligt att utläsa enskilda individers svar. Läs mer om vårt GDPR arbete här.
Du kan komma att bli kontaktad av utbildningsaktörer som på uppdrag av Akademi Norr tar fram yrkeshögskoleutbildningar och andra utbildningar som ska matcha arbetslivet behov som registreras i denna kartläggning.
 

Question Title

* Godkänner du att din personliga data hanteras på ovan beskrivet sätt? Du måste svara JA för att kunna genomföra enkäten.

T