Question Title

Har du psoriasis och står på behandling med läkemedel i injektionsform? (d.v.s. spruta såsom Metoject® eller s.k. biologiska läkemedel)?

T