Hjälp oss att utvärdera våra nyhetsbrev och MTM:s skolwebb

Den här enkäten är för dig som får nyhetsbrev från oss och/eller har besökt MTM:s skolwebb på mtm.se/skola.
Enkäten tar cirka två minuter och när du är klar kommer du till en sida med uttrar som åker kana i snön!

Question Title

* 1. Vad arbetar du som?

Question Title

* 2. Vilken sorts skola arbetar du på? (du kan kryssa i två rutor om du vill!)

Question Title

* 3. I vilka ämnen undervisar du huvudsakligen (du kan kryssa i två rutor om du vill!)

Question Title

* 4. Vilka olika typer av tillgängliga medier använder dina elever?

Question Title

* 5. Du får nyhetsbrev från oss, vad tycker du om nyhetsbreven.

Question Title

* 6. Vilket innehåll i nyhetsbreven  tycker du är mest intressant?

Question Title

* 7. Vad skulle du vilja att vi skrev om i nyhetsbreven

Question Title

* 8. Har du besökt MTM:s skolwebb som finns på mtm.se/skola

T