Enkät till gymnasielärare i musik lå 15/16

Question Title

* 1. Jag är:

Question Title

* 2. Ålder?

Question Title

* 3. Jag har arbetat som musiklärare på gymnasiet  i:

Question Title

* 4. Vilken anställningsgrad har du?

Question Title

* 5. Hur ser din tjänstgöring ut?

Question Title

* 6. Är du legitimerad lärare?

Question Title

* 7. Undervisar du i någon kurs som du inte har legitimation för?

Question Title

* 8. Gruppstorlek i utvalda kurser

  1-5 elever 6-10 elever 11-15 elever 16-20 elever 21-25 elever 26 eller fler elever
Estetisk Kommunikation
Konstarterna och samhället
Ensemble med körsång
Gehörs- och musiklära
Instrument eller sång
Ensemble 1 (ej est. program)
Musik 100p (ej est. program)
Annan kurs 1: (skriv vilken i kommentaren nedan)
Annan kurs 2: (skriv vilken i kommentaren nedan)
Annan kurs 3: (skriv vilken i kommentaren nedan)

Question Title

* 9. Hur många musikkurser har du i tjänsten under ett läsår?

Question Title

* 10. Antal kurser i annat/andra ämnen under ett läsår?

Question Title

* 11. Antal bedömda/betygssatta elever under ht 2015?

Question Title

* 12. Är du mentor eller har annan liknande uppgift ?

Question Title

* 13. Hur många elever är du då ansvarig för?

Question Title

* 14. Antal skolor som du undervisar på?

Question Title

* 15. Är du förstelärare?

Question Title

* 16. Har du nedsättning i din tjänst  för detta uppdrag?

Question Title

* 17. Är du lektor?

Question Title

* 18. Har du nedsättning i din tjänst  för detta uppdrag?

Question Title

* 19. Har du tid för förberedelse och genomförande av konserter etc. inlagt i din tjänst?

Question Title

* 20. Har du på din arbetsplats möjlighet att förbereda din musikundervisning?

Question Title

* 21. Hur bedömer du din arbetsmiljö som musiklärare? Gradera från 1-5 där 5 är det högsta värdet.

Question Title

* 22. Hur bedömer du din arbetssituation som lärare i stort? Gradera från 1-5 där 5 är det högsta värdet.

Question Title

* 23.

Hur har din tjänst förändrats efter införandet av Gy2011?

Question Title

* 24.

Övriga synpunkter:

T