Om enkäten

Med denna enkät vill vi undersöka hur vi reser och möts i tjänsten inom MYNDIGHETEN. Undersökningen är en del av vårt arbete inom projektet: "Resfria möten i myndigheter" (REMM). Din medverkan är anonym.

Tack för din tid!
MONA MYNDIG, X på MYNDIGHETEN  
Ulf Pilerot, projektledare REMM, Trafikverket
_______________________________________________________

Question Title

* 1. Var, inom MYNDIGHETEN har du din huvudsakliga anställning?

Question Title

* 2. Hur har informationen varit om teknik/system för resfria möten (video-, webb- och telefonmöten) från din arbetsgivare?

Question Title

* 3. Är resfria möten användbara för dig i din yrkesroll i dagsläget?

Question Title

* 4. Kan resfria möten vara användbara för dig i din yrkesroll framöver?

Question Title

* 7. Hur många möten/tjänsteärenden/tjänsteresor hade du under de senaste TVÅ HELA VECKORNA? Svara med en siffra (ex. 7) på varje rad.

Question Title

* 8. Hur många av de resfria mötena du angav i fråga 6. har medfört att du ersatt en tjänsteresa (vilken du annars skulle ha gjort om inte det resfria mötesalternativet valdes)? Ange en siffra (ex. 4).

Question Title

* 9. Hur stor del av dina tjänsteresor skulle kunna bytas mot resfria möten? Ange ett alternativ.

Question Title

* 10. Känner du till MYNDIGHETENS resepolicy?

T