Anmälningsformulär

Detta formulär använder du för att nominera dig själv eller kollega till att medverka i kommande IEG projekt.

För att kunna välja ut de som är mest lämpade så behöver IEG information om respektive persons kompetens och intresse. Därför önskas ett mini CV för personen.

Mer information om de olika delområdena hittar du på IEGs hemsida, inklusive förväntade frågeställningar.

Arbetet inom A1, A2 och A3 närmar sig färdigställande, så nu är det mest intressant att anmäla sig till A5, B1, B2, B3, B4 och B5. Detta så att IEG kan välja de mest lämpade för uppgifterna som kommer.

Notera att vid tillsättning av projektdeltagare så har IEGs medlemmar företräde.

T