Enkät rörande service och bemötande samt anläggningens skick och funktioner

Välkommen till vår enkät som avser år 2020!

Enkäten består av några frågor och matriser och går, beroende på hur du utvecklar dina svar förstås, snabbt att besvara. Frågorna berör service och bemötande samt anläggningens skick. Vänligen observera att enkäten avser år 2020.

Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att bidra med dina åsikter. Vår ambition är att ständigt bli bättre. För att kunna bli det behövs kännedom om våra gästers åsikter och synpunkter, och framförallt möjliggöra att dessa kan bli kända för oss såsom genom t ex en enkät.

Stort tack på förhand för ditt deltagande!

Question Title

* 1. I vilken form har Du bott hos, eller besökt, oss? Som:

Question Title

* 2. Hur upplevde du service och bemötande i receptionen/butiken (2020)?

Question Title

* 3. I samband med besök i reception och butik (2020):

  Missnöjd Ganska nöjd Nöjd Mycket nöjd Vet ej/Ej besökt/Vill ej svara
Kände du dig välkommen i samband med incheckning?
Bemötandet överlag
Servicen
Informationen du fick muntligen vid incheckning
Informationsmaterialet
Utbudet i samband med eventuellt butiksköp
Priser, camping (du ska ha bott/vara boende för att svara)
Priser, stugor (du ska ha bott/vara boende för att svara)
Priser, butiken

T