Jag går tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet och håller just nu på med ett gymnasiearbete om tiggeri i Sverige. Svaren på frågorna kommer att vara helt anonyma och kommer att användas för att få en bättre förståelse om hur samhället ser på ämnet.

Question Title

* 1. Är du

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Brukar du ge pengar till tiggarna?

Question Title

* 4. Har du påverkats av tiggarna i din stad?

Question Title

* 5. Om ja, på vilket sätt?

Question Title

* 6. Anser du att tiggeri borde förbjudas i Sverige?

Question Title

* 7. Tycker du att Sverige tar ett tillräckligt stort ansvar för de tiggare som kommer hit?

T