Hej!
Vi är 3 elever på Halmstad högskola som studerar andra året på Utvecklingsingenjörsprogrammet. I kursen "Hållbar produktutveckling och projektledning" har vi i uppdrag att skapa designförslag för en motorcykelväst med integrerade airbags. 

Airbagvästen är en säkerhetsutrustning du som förare har på dig under tiden du kör din motorcykel. Via ett elektriskt system identifierar västen om föraren ramlar eller är med i en olycka. Västens airbags blåser upp sig vid detta skede och skyddar förarens överkropp i fallet. Västen drivs av ett uppladdningsbart batteri.

Denna enkät inriktar sig på hur du som förare prioriterar olika säkerhetsaspekter samt vad du värderar inom design. Informationen kommer sammanställas och vägas in i ett designförslag som en del av en slutrapport i denna kurs. 

Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Vilken typ av motorcykel kör du?

Question Title

* 4. Hur frekvent åker du motorcykel?

Question Title

* 5. Hade du varit intresserad av att köpa en airbagväst?

Question Title

* 6. Vilken typ av ryggskydd föredrar du?

Question Title

* 7. Vart hade du velat bära airbagvästen?

Question Title

* 8. Vilka kroppsdelar hade du velat skydda på överkroppen med hjälp av västen utöver bröstkorg och rygg?

Question Title

* 9. I vilken ordning värderar du de olika skydden nämnt i tidigare fråga? (Värderar högst längst upp, lägst längst ner)

Question Title

* 10. Skulle du vilja ha ett njurbälte som hjälper västen att sitta på sin plats?

Question Title

* 11. Hade du velat ha extra funktioner för att kunna justera västens passform efter egna preferenser?

Question Title

* 12. Vilken typ av indikator hade du velat ha för att veta hur batterinivån är till de elektriska komponenterna?

Question Title

* 13. Vilken typ av indikator hade du velat ha för att veta om systemet är ON/OFF?

Question Title

* 14. Om du valt lampor som indikator till tidigare frågor, var hade du velat ha de placerade?

Question Title

* 15. Om denna västen har fickor vilka typ av fickor skulle du vilja ha?

Question Title

* 16. Vilken typ av jacka brukar du använda idag när du åker?

Question Title

* 17. Vad skulle du kunna tänka dig betala för en airbagväst?

Question Title

* 18. I vilken ordning värderar du västens olika funktioner för att välja den rätta västen. (Värderar högst längst upp, lägst längst ner)

Question Title

* 19. Hade du varit intresserad av att ha en prenumeration med din väst och vad hade du velat att den inkluderade i sådana fall? (Kostnad motsvarar antal valda alternativ)

Question Title

* 20. Hade du som kund varit intresserad av att västen samlar in kördata som kan  ge tips på hur du som förare kan köra säkrare eller bränslesnålare?

Question Title

* 21. Hade du som kund varit intresserad av att västens insamlade data kan påverka så din försäkringspremie blir lägre?

Question Title

* 22. Om du svarade Ja på tidigare fråga, hur hade du velat att västen behandlade datan?

Question Title

* 23. Vid utlöst airbag finns möjligheten att byta ut gasgenerator själv för att kunna återanvända västen. Hade du känt dig säker nog att kunna avgöra om västen utsatts för påtagliga skador respektive mindre/inga skador och på så sätt återanvända västen utan att lämna in för kontroll? (Västen beräknas i sådana fall att användas max 3 gånger vid utlöst stadie)

T