Utvärdering av workshopfilmerna, för sekundär målgrupp. 

Denna enkät kan du svara på som inte själv har Cystisk Fibros eller inte är nära anhörig till person med CF, samt har sett en eller flera av workshopfilmerna och/eller har tagit del av delar av den kunskapsbank som blev resultatet av projektet "Leva bättre med CF". 

T