Framtidens Junior SM

Detta är en inventering för att kartlägga intresset av att arrangera JSM i framtiden. 

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Är klubben intresserad av att arrangera JSM i framtiden?

Question Title

* 3. Om du svarade nej på frågan ovan, motivera gärna ditt svar

Question Title

* 4. Skulle ni vara intresserade av att arrangera JSM tillsammans med andra klubbar? Vilka i så fall?

T