Screen Reader Mode Icon

Ge kniven vidare

Bästa ST-läkare i ortopedi!

Denna enkät syftar till att kartlägga och förbättra kvaliteten på ST-utbildningen inom ortopedi, framför allt gällande kirurgisk färdighetsträning. Enkäten är en uppföljande undersökning av effekten av kampanjen Ge kniven vidare som gjordes i början av 2021. Enkätfrågorna är desamma som i den enkät som skickades ut hösten 2020 respektive 2021. Resultaten av dessa kan du finna på Epiphysens hemsida under Ge kniven vidare
För att nå så många ST-läkare som möjligt skickas enkäten ut via flera kanaler. Vi är tacksamma för att du endast fyller i enkäten en gång.
 
Sista svarsdag är måndag 3 oktober
Tack för att du deltar!
Hälsningar
Epiphysens styrelse

Question Title

* 3. Hur många år har du gjort på din ST?

Question Title

* 4. I förhållande till var du befinner dig i din ST, anser du dig ha de kirurgiska färdigheter som du borde ha?

Question Title

* 5. Används strukturerad metod för handledning under kirurgiska ingrepp på din klinik, till exempel "Ge kniven vidare"?
Länk till checklista för Ge kniven vidare

Question Title

* 6. Ges du möjlighet att vara huvudoperatör under handledning av senior kollega?

Question Title

* 7. Får du vara med seniora kollegor och planera kirurgiska ingrepp?

Question Title

* 8. Får du feedback efter operationer kring vad du gör bra och vad du kan förbättra?

Question Title

* 9. Har du regelbundet schemalagd tid för teoretiska studier?

Question Title

* 10. Har du regelbundet schemalagd handledningstid?

0 av 10 besvarad(e)
 

T