Till skolpersonal som visat den digitala föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning” för sina elever

Uppföljning av föreläsningen
Vi vill gärna följa upp föreläsningen för att kunna sammanställa hur många elever som har tagit del av den samt tillhörande övnings- och faktablad. Denna information är viktig för att vi ska kunna utvärdera och återrapportera resultat till Sida/ForumCiv som finansierar projektet Tobaksbarn. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i den här enkäten.

Ifyllandet
Besvara frågorna genom en kommentar eller genom att sätta ett kryss för det svar som stämmer bäst överens för dig och dina elever. Sätt bara kryss i en ruta.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

Question Title

* 1. Kommun:

Question Title

* 2. Skola:

Question Title

* 3. Antal elever som sett föreläsningen:

Question Title

* 4. Har ni använt något eller några av faktabladen?

Question Title

* 5. Har ni arbetat med någon eller några av övningarna i övningsbladet?

Question Title

* 6. Övriga synpunkter på föreläsning eller faktamaterial:

Question Title

* 7. Mejladress för kontakt gällande projektet Tobaksbarn och föreläsningar:

Här är formuläret slut. Vi ber dig läsa igenom det en gång till och se efter att alla frågor är besvarade.
Tack för din medverkan! Dina svar är viktiga för fortsättningen av vårt arbete.

T