Allmän information om Lilla Ekomatsligan 2018

I Ekomatcentrums ¨Lilla Ekomatsliga¨ premierar vi kök i förskolor, skolor och äldreomsorg som kan redovisa höga andelar ekologiska inköp. Ekomatcentrum premierar även pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor. Nytt för i år är att även äldreboenden kan nomineras.

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra förskolor, skolor och äldreboenden till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.

Lilla Ekomatsligan premierar tre nivåer, grönt, silver och guld;

- Grönt för de som nått minst 25 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Därutöver kommer ytterligare tre priser att delas ut; ¨Årets raket¨, "Ekobrödspriset" och ¨Svekomatspriset¨. Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2016 till 2017. Ekobrödspriset delas ut av Polarbröd och går till den skola eller förskola som köpt störst andel ekologiskt bröd och/eller bakat mest ekologiskt bröd under 2017.  ¨Svekomatspriset¨ delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till den skola, förskola eller äldreboende som köpt in högst andel ekologiska livsmedel av svenskt ursprung. 

Deltagaravgifter och rabatter
Genom att fylla i denna enkät nominerar du en förskola, skola eller ett äldreboende till Lilla Ekomatsligan. Anmälningsavgiften är 500 kr för en enhet. De skolor, förskolor eller äldreboenden som tillhör en kommun/landsting/region som är medlem i föreningen Ekomatcentrum på nivå 4, erhåller 30 % rabatt på anmälningsavgiften. Det kostar då 350 kr istället för 500 kr per anmäld/nominerad enhet. Följ länken: Ekomatcentrums medlemmar och se om din kommun är medlem i Ekomatcentrum. 
Om en kommun, ett landsting eller en region har för avsikt att anmäla fler än 40 enheter ber vi er kontakta oss för en offert!
K
Nomineringen ska vara inne senast den 8:e oktober 2018.

T