INFORMATION OM LILLA EKOMATSLIGAN 2023

I Ekomatcentrums ¨Lilla Ekomatsliga¨ premierar vi kök i förskolor, skolor, äldreomsorg eller andra kök som kan redovisa höga andelar ekologiska inköp. Ekomatcentrum premierar även pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor.

Lilla Ekomatsligan premierar på tre nivåer: grönt, silver och guld.

- Grönt för de som nått minst 25 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld för de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Lilla Ekomatsligan i din hemkommun
Är din kommun medlem i Ekomatcentrum? Här kan du se om din kommun är medlem i Ekomatcentrum?
I så fall kan Ekomatcentrum hålla en digital liga för din kommuns alla kök. Det tar ca en timme. Under den timmen ingår förutom diplomutdelning till alla deltagande kök, en kortare föreläsning om ekologisk och hållbar mat.

LIlla Ekomatsligan på NOFF i Malmö
Lilla Ekomatsligans grand final körs på Nordic Organic Food Fair i Malmö den 16 november. Då kommer ytterligare tre priser att delas ut; Årets raket, Svekomatspriset och Måltidspedagogiska priset. Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2021 till 2022. Svekomatspriset delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till det offentliga kök som köpt in högst andel ekologiska livsmedel av svenskt ursprung, under året. Måltidspedagogiska priset tilldelas den skola eller förskola som genom pedagogik och samverkan ökat det ekologiska och klimatsmarta på tallriken genom att involvera alla som berörs av måltidsverksamheten på skolan eller förskolan. Från enhetschef till rektor, föräldrar, pedagoger och slutligen eleverna.
Läs mer om Lilla Ekomatsligan

Deltagaravgifter
Tillhör den anmälda enheten (förskolan, skolan, köket)  en kommun som är medlem i Ekomatcentrum så är deltagandet GRATIS. Följ länken och se om din kommun är medlem i Ekomatcentrum.
Övriga betalar 500 kr (moms 25 % tillkommer) per anmäld enhet. Avgiften finansierar följande:
  • ranking i Lilla Ekomatsligan
  • diplom med ekonivå
  • medverkan på diplomeringsceremoni
  • medlemsavgift i Ekomatcentrum 2022
K K
Anmälan ska vara inne senast den 17 oktober 2023.

T