Allmän information om Lilla Ekomatsligan 2019

I Ekomatcentrums ¨Lilla Ekomatsliga¨ premierar vi kök i förskolor, skolor, äldreomsorg eller andra kök som kan redovisa höga andelar ekologiska inköp. Ekomatcentrum premierar även pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor.

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra offentliga kök till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad budget går att få ihop.

Lilla Ekomatsligan premierar tre nivåer, grönt, silver och guld;

- Grönt för de som nått minst 25 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Därutöver kommer ytterligare tre priser att delas ut; ¨Årets raket¨, "Ekobrödspriset" och ¨Svekomatspriset¨. Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2017 till 2018. Ekobrödspriset delas ut av Polarbröd och går till den skola eller förskola som köpt störst andel ekologiskt bröd och/eller bakat mest ekologiskt bröd under 2018.  ¨Svekomatspriset¨ delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till det offentliga kök som köpt in högst andel ekologiska livsmedel av svenskt ursprung. 

Deltagaravgifter och rabatter
Genom att fylla i denna enkät nominerar du en förskola, skola, äldreboende eller annat offentligt kök till Lilla Ekomatsligan. Anmälningsavgiften är 500 kr för per kök. För att stimulera fler till att delta i Lilla Ekomatsligan ger vi de kommuner/regioner som anmäler minst 20 kök mängdrabatt. Kostnaden blir då istället 350 kr per enhet. 
.
Medlemmar
De offentliga kök som tillhör en kommun/region som är medlem i föreningen Ekomatcentrum på nivå 4, erhåller 30 % rabatt på anmälningsavgiften. Deltagaravgiften blir då 350 kr per anmäld/nominerad enhet oavsett antal anmälda. Utöver rabatten får medlemmar en ytterligare prissänkning vid minst 20 enheter. Avgiften blir då 200 kr per enhet. Följ länken: Ekomatcentrums medlemmar och se om din kommun/region är medlem i Ekomatcentrum. 
K K
Nomineringen ska vara inne senast den 30 oktober 2019.

T