Question Title

* 1. Fråga/frågor på föreläsningen "Hur man klarar sig utan bemanningspersonal".

Question Title

* 2. Fråga/frågor på föreläsningen "Hur kompetenstrappan hjälper till att behålla personal"

Question Title

* 3. Frågor angående delen "Hur Mora vände kris till trivsel"

Question Title

* 4. Fråga/frågor på hur mindre personalgrupper gav många positiva effekter på arbetsmiljön-

T