Kursutvärdering

Här har du möjlighet att lämna en kursutvärdering efter genomgången kurs. 

Question Title

* 1. Vilken kurs vill du utvärdera?

Question Title

* 2. Kursen var väl struktrurerad.

Question Title

* 3. Kursens innehåll var relevant i förhållande till kursens syfte

Question Title

* 4. Kursinnehållet har bidragit till mina kunskaper.

Question Title

* 5. Hur kan kursen förbättras?

T