Kundnöjdhet

Vi på WTMG är måna om att du som kund ska känna dig nöjd med våra olika leveranser. Vi jobbar därför ständigt med att förbättra och utveckla kundupplevelsen. Du har mottagit detta mail för att vi just avslutat ett projekt tillsammans och hoppas såklart att du känner dig nöjd. Vi skulle bli otroligt glada och  tacksamma om du har möjlighet att svara på dessa tre frågor. Dina svar bidrar till att vi utvecklas och blir bättre.

Tack för att du valde WTMG!

Question Title

* 1. WTMG-Modellen

  Inta alls bra Mindre bra  Bra  Mycket bra Vet ej
Jag uppskattar arbetssättet i Trello
Jag upplever det som enkelt att sätta sig in i och förstå Trello

Question Title

* 2. Kommunikationen & projektledningen

  Inte alls bra  Mindre bra  Bra  Mycket bra Vet ej
Jag upplever att kommunikationen fungerade
Jag upplever att projektledningen fungerade
Jag upplever att uppföljningen efter möten och avstämningar fungerade
Jag upplever att den löpande testningen i projektet fungerade

Question Title

* 3. Tidsestimat & Budget

  Inte alls bra  Mindre bra  Bra  Mycket bra Vet ej
WTMGs tidsestimat stämde väl överens med mina förväntningar
Jag fick ett bra underlag för att ta fram en budget
Det var tydligt vad som ingick i alla tidsestimat
Det var tydligt varför WTMG estimerade varje del som dom gjorde

Question Title

* 4. Resultat

  Inte alls bra Mindre bra  Bra  Mycket bra Vet ej
Blev resultatet av projektet som du förväntat dig?
Speglade kvaliteten i projektet timpriset?

Question Title

* 5. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera WTMG till en vän eller kollega?

INTE ALLS SANNOLIKT
OERHÖRT SANNOLIKT

T