SVK Södras medlemsenkät maj 2017

Inför planeringen av SVK Södras verksamhet 2018 vill vi höra allas åsikter för att ytterligare utveckla och förfina verksamheten och utbudet för medlemmanar. Resultatet kommer att redovisas på en Klubbafton i slutet av 2017 för att bättre kunna omsättas i praktisk handling 2018.

Vi vill ha era synpunkter senast 7/8-2017.

Det är viktigt att era förslag har bäring på att främja avel av mentalt sunda, jaktligt, exteriört och fysiskt fullgoda hundar samt att verka för utveckling av dressyr och allsidigt jaktligt och praktiskt bruk av dessa raser. Vi är tacksamma om ni försöker vara så konkreta som möjligt i era svar. Men givetvis önskar vi att ni tänker utanför den så kallade boxen och kommer med nydanande och kreativa förslag.

På hemsidan finns alla klubbens aktiviteter under kalendern och i verksamhetsplanen för 2017. 

Frågor besvaras av styrelsen respektive info@svksodra.se

Vi ser fram emot era svar!
Styrelsen i SVK Södra

T