Question Title

* 1. I vilket av följande fall kan det ibland vara lämpligt att använda antibiotika under laktationen?

Question Title

* 2. Användningen av antibiotika har betydelse för risken för utveckling av antibiotikaresistens. Vilket av följande påståenden rörande mastit i Sverige är korrekt?

Question Title

* 3. I vilket av följande fall rekommenderas INTE behandling med anti-inflammatoriskt medel (NSAID)?

Question Title

* 4. Åtgärderna vid subklinisk mastit (höga celltal) är annorlunda än vid klinisk mastit. Vilket av följande påståenden är korrekt rörande subklinisk mastit?

Question Title

* 5. Ibland kan sintidsbehandling med antibiotika minska risken för smittspridning mellan kor i en besättning. Vid vilken av följande bakterier kan sintidsbehandling INTE förväntas ha sådan effekt?

T