Ingen deltagaravgift
admininstrationsavgift 100:-, vid avanmälan efter 29/4.

Question Title

* 1. Jag anmäler mig till demokratidagen den 2 maj.

Question Title

* 2. Anmälan gäller

Question Title

* 3. Övrigt:

Question Title

* 4. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifterna i din anmälan sparas i 12 månader efter konferensen och raderas därefter. Detta för att följa upp konferensen och för att ha möjlighet att förse dig med information. Fyll i rutan om du vill att dina uppgifter raderas direkt efter konferensen.

T