Kompetensinventering 2021 - Västerbottens näringsliv

Denna enkät syftar till att inventera behovet av arbetskraft och kompetenser i länet. Enkäten innehåller både frisvarsfrågor och frågor med svarsalternativ om ert företagande. Dina svar behandlas anonymt i enlighet med GDPRs grundläggande principer: Läs mer här 

Några frågor är obligatoriska vilket innebär att de måste besvaras innan ni kan gå vidare med enkäten. Om ni fastnar vid en fråga, hoppa över den och gå vidare. 

Titta gärna igenom bifogad PDF med frågorna innan så går det lite enklare att fylla i enkäten. Enkäten innehåller 25 frågor.Enkäten ställer frågor inom följande områden:
Bakgrundsinformation
Kompetensförsörjning
Kompetensutveckling
Öppna frågor
Statistik och prognoser
Rekrytering
Behov av yrkesroller

Tack för att du tar dig tid att svara!

T