Hej!
Som du har märkt, så lever vi just nu med en långdragen pandemi och en osäkerhet om vad det får för konsekvenser för våra aktiviteter. Därför vill vi, med denna enkät, undersöka hur du som medlem ställer dig till digitala möten i vår verksamhet. Vi vill också få en uppfattning om hur det ser ut med utrustning och kunskap bland er, våra medlemmar.

Svara gärna på våra frågor i enkäten och skicka in dina svar till oss senast 11 december för att vara med i utlottningen av en surfplatta. Tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Ange Namn och e-post (i den gråa rutan nedan) om du vill vara med i utlottningen av surfplatta

Question Title

* 2. Kunskap

Vet du hur du ska använda din utrustning för att delta i ett digitalt möte?

Question Title

* 3. Utbildning

Skulle du vilja ha en enkel utbildning i hur det fungerar att vara med på digitala möten?

Question Title

* 4. Utrustning

Har du en dator, surfplatta eller smartphone så att du kan genomföra digitala möten med andra personer? – Kryssa för alla alternativ som stämmer för dig!

Question Title

* 5. Digitala möten

Vilken typ av digitala möten är du intresserad av att delta i?

Question Title

* 6. Kommentar

Skriv gärna (i den gråa rutan nedan) om du har några synpunkter, förslag eller andra tankar om det här ämnet! Om du inte vill svara skriv ett X för att kunna skicka in enkäten.  

0 av 6 besvarad(e)
 

T