Gratistidningarnas medlemsundersökning 2019

Gratistidningarnas Förening gör en årlig undersökning av branschen. Hur mår medlemstidningarna? Hur utvecklas branschen, ekonomiskt, innehållsmässigt, digitalt med mera. Som medlem har du nytta av svaren i undersökningen där du kan jämföra din egen verksamhet med andras och ta lärdom och utvecklas. Svaren skickas ut i november månad. Vi tackar på förhand för din medverkan som endast tar ca 3 minuter. //Dennis O Krook / Gratistidningarna.
(Svaren behandlas självklart konfidentiellt)

Question Title

* 3. Hur många medarbetare är ni på tidningen?

  1 2 3 4 5 6 7 8 Fler ange hur många i kommentarer
Journalister
Säljare
Grafiker / annonsproducenter
Administration

Question Title

* 4. Packningsgrad - Vilket förhållande har tidningen mellan annonser och redaktionellt innehåll? (Genomsnittligt utgåva)

100% Redaktionellt innehåll 50/50 100% Betalt innehåll (annonser)
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Ange andel redaktionellt innehåll i procent (av hela tidningen)

Question Title

* 6. Innehåller tidningen följande:

Question Title

* 7. Ekonomi, vad omsatte verksamhetens olika delar under 2018. 

Question Title

* 8. Ekonomi, vilket genomsnittligt millimeterpris på annonser hade tidningen under 2018. (Omsättning dividerat med antal annonsmillimeter) (OBS Ange med punkt istället för kommatecken)

Question Title

* 9. Ange upplaga

Question Title

* 10. Ange distributör

T