Intresseanmälan som blir underlag för upphandling av förnyelsebar elkraft

Roslagskraft kan upphandla solcellsanläggningar på medlemmarnas egna hustak eller på egen mark, andelar i vindkraftverk samt pris på köpt el från elhandelsbolag och pris på såld överskottsel från medlemmarna.

I ett senare skede, troligen om ca  2 år, kan det bli möjligt att köpa andelar i medlemsägda solcellsparker med anledning av regeringskansliets utredning angående:
"Förutsättningarna för och lämpligheten av att låta fler, såsom andelsägare av förnybar elproduktion (t.ex. i kooperativa former), komma i åtnjutande av skattereduktionen inom ramen för reglerna om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el eller, om detta inte är möjligt, få motsvarande ekonomiska villkor på annat sätt."
I den nya regeringens program sägs i pkt 24 "att det ska vara enklare och mera lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk."
Roslagskraft vill agera redan nu med nu gällande förutsättningar!

I denna preliminära intresseanmälan kan du ange ditt intresse på två sätt: 

1.Helhetslösning
Intresse av att få ett förmånligt pris på en helhetslösning bestående inköp och montage av solcellsanläggningar på egna hustak eller på egen mark, andelar i vindkraftverk samt pris på köpt el från elhandelsbolag och pris på såld överskottsel från din egen solcellsanläggning.

2.Installation av solcellsanläggning
Intresse av att få ett förmånligt pris på köp och montage av solcellsanläggningar på egna hustak eller på egen mark. Du väljer själv elhandelsbolag.

En solcellspark för eget bruk ska inte vara större än 255 kW i installerad effekt som ger  en beräknad årsproduktion på 250 000 kWh på en yta som motsvarar en normalstor fotbollsplan. Investeringsbidrag 20 % samt skattereduktion 60 öre/kWh såld överskottsel kan erhållas.
Så här går det till:
1. Intresseanmälningarna sammanställs till ett underlag för upphandling av leverentör av en helhetslösning eller enbart installation av solcellsanläggning.
 
2. Du får information om priser och villkor i det mest förmånliga erbjudandet. Du får därefter göra en slutlig intresseanmälan. Med dessa som underlag gör Roslagskraft en slutlig upphandling.
3.Med stöd av de fastställda priserna och villkoren får du själv teckna avtal med den valda anbudsgivaren.
Innan du skickar in svaret betalar du en avgift som är 0,02 x årsförbrukningen kr - t ex 400 kr om årsförbrukningen är 20 000 kWh. Om din årsförbrukning överstiger 100 000 kWh/år betalar du nu ett lämpligt belopp som senare kan komma att ändras enligt överenskommelse med styrelsen. Avgiften finansierar vårt arbete med att genomföra upphandlingen. Tanken är att avgiften ska vara direkt proportionell mot nyttan av den gemensamma upphandlingen. 
Svara på frågorna genom att dra i reglagena tills rätt siffra visas i rutan. Du kan alternativt skriva siffran direkt i rutan.

Question Title

* 1. Min elförbrukning är såhär många tusental kWh/år. I denna intresseanmälan delar jag upp min elkraftförsörjning enl nedanstående punkter 2 till 7.
Dra i reglaget så att det blir rätt värde i rutan eller skriv siffrorna direkt i rutan!

0 1000 tal kWh/år 100
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Jag vill bygga så här många kvadratmeter solcellspaneler på mitt  tak.

0 Kvadratmeter 100
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Jag vill bygga så här många kvadratmeter solcellspaneler
på min tomtmark

0 Kvadratmeter 1000
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Jag har redan så här många kvadratmeter solcellspaneler på tak och
tomtmark sammantaget

0 kvadratmeter 100
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Jag vill bygga en egen solcellspark med effekten som ger så här
många tusental kWh/år

0 tusental kWh/år 250
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Roslagskraft kan förmedla köp av andelar i andras vindkraftverk eller i eget framtida vindkraftverk.
Jag vill köpa andelar i vindkraftverk som ger mig så här många
tusental kWh/år

0 1000tal kWh/år 100
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Jag har följande önskemål som inte går att redovisa i föregående
frågor

Question Title

* 8. Vem är Du?

Question Title

* 9. Insats och årsavgift betalas till BG 771-0015
enligt information på www.roslagskraft.se 

Jag betalar nu administrationsavgift för kommande
upphandling 0,02 x årsförbrukningen.

Jag som förbrukar mer än 100 000 kWh/år betalar nu
nedan angivet belopp som kan komma att ändras enligt senare överenskommelse med styrelsen.

Skriv svar i rutan eller dra i reglaget.


0 - kr100 SEK kronor 5000 - kr5000 SEK
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
Du betalar i slutet av den här enkäten.

T