Vi uppskattar dina synpunkter & idéer! Att svara tar ett par minuter. 

Nu är vi på slutspurten med arbetet att ta fram en ny utvecklingsstrategi för utvecklingsområdet Leader 3sam Strömsund/Ragunda 2023 - 2027. Under året har vi genomfört flera aktiviteter t ex möten, enkäter och intervjuer för att kartlägga utvecklingsbehoven. 

Question Title

* 1. Finns det en röd tråd genom hela strategin från behovsanalys, områdesbeskrivning till mål, insatsområden och indikatorer?

Question Title

* 2. Kommer era idéer att kunna genomföras inom ramen för strategin? Stämmer mål och insatsområden med de behov ni har där du bor/verkar? 

Question Title

* 3. Har du några andra tankar och synpunkter du vill skicka med till oss om utvecklingsstrategin?

0 av 3 besvarad(e)
 

T