Program och interessanmälan Studieresa: Circular Economy in Denmark 2018

Question Title

Bild
Efter fjolårets uppskattade resa i samverkan mellan Esam och Fores och med deltagare från svenska kommuner, företag, affärsutvecklare och politiker, bjuder vi nu in till en favorit i repris:
Följ med oss på studieresa till Danmark med fokus på kunskap och nätverk inom cirkulär ekonomi och affärsutveckling!

Regeringen och EU-kommissionen ger tydliga signaler om att Sverige och EU ska styra mot en cirkulär ekonomi, där affärsnytta förenas med resurseffektivitet, som ett led i att nå en hållbar samhällsutveckling. Danmark är ledande inom cirkulär utveckling sedan många år tillbaka och därför har Esam de senaste 3 åren arrangerat studieresor hit - "seeing is believing”!
Vi varva inspirationspass med dialog och verksamhetsbesök i bl.a. produktionsanläggning och showrooms – så vi får lära känna och uppleva cirkulära lösningar på riktigt.
 
Varför ska du åka med?
Du kommer att:
- lära dig metoder och verktyg för att implementera det cirkulära tankesättet
- få träffa företagare och tjänstepersoner med många års erfarenhet inom ämnet
- få fördjupa dina kunskaper kring cirkulär affärsutveckling
- lära dig om policyarbete för näringslivsutveckling på lokal, regional, och nationell nivå
- kunna utöka ditt eget nätverk med ledande experter inom cirkulär ekonomi i EU

Highlights (fyll i din intresseanmälan nedan så skicka vi det detaljerade programmet direkt till dig när det är bekräftat)
- Flera företagsbesök kommer genomföras som bl.a. illustrerar cirkulära affärsmodeller från det biologiska och det tekniska kretsloppet, t.ex. industriell symbios, cirkulär design och leasing av inredning, samt upcycling av näringsämnen vid tillverkning av högkvalitativa livsmedel, m.m.
- Rethink Business projektet (Central Region Danmark), ett regionalt initiativ som arbetar med flera projekt inom bl.a. design för demontering och värdeskapande i hela leverantörskedjan
- Gate 21 är en ideell organisation med 40 kommunala medlemmar och näringslivsnätverk som jobbar bl.a. med 60 SMF för att främja cirkulära affärsmodeller och med upphandlingsfrågor "from proof of concept to proof of value."
- KL (danska motsvarigheten till SKL- Sveriges kommuner och landsting) kommer att presentera resultat av projekt kring ”circular municipalities” - och presentera hur KL ger stöd till kommuner som vill främja cirkulär ekonomi i det lokala näringslivet, bl.a. genom funktionsupphandling, inom byggnation/förvaltning av fastigheter
- fler besöksmål är Space 10 (sustainable living lab), State of Green (danish business innovation)
Språk? Samtliga studiebesök och presentationer i Danmark kommer att hållas på engelska.

Resedagar
16 september - Resa till Köpenhamn
17 september- Dag 1 i Köpenhamn börjar kl. 8:00 och avslutas efter gemensam middag på restaurang Vaekst kring 20:00
18 september - Dag 2 börja kring kl. 8:00 med resa till Albertslund, efter kl. 15:00 avresa till Kastrup Airport eller Köpenhamn central

Kostnader
Kostnaden för studieresan är 7900 SEK per person (OBS. exklusive moms, samt kostnader för resa & hotell).
Priset på 7900 SEK inkluderar alla måltider dag 1 och dag 2, resor inom Danmark, arvode till talare, kostnader för lokaler, personal och planeringstid. Resekostnader till Danmark samt hotellnätter (1-2) är inte inkluderat eftersom vi förväntar oss deltagare som reser från olika orter i Sverige. Detta ger då möjlighet att välja hotell och transport, tåg eller flyg, efter egna preferenser. Vi kommer att delge dig detaljerade rekommendationer för resetider och hotell, men du är själv ansvarig för bokningen. Vi uppskattar rese- och hotellkostnader till 3000-4000 SEK. Vi på Esam AB klimatkompensera våra egna tjänsteresor via zeromission.se.


"Cirkulär ekonomi - bortom hypen kan det ge större entusiasm än utsläppsminskningsmål, mer långsiktiga kundrelationer än att enbart sälja en vara och större resurstrygghet än att vara beroende av nya råvaror hela tiden. Insikter från studieresan vi anordnar med Esam/Fores Nord under Laura Vidjes lysande ledning."
Citat från Mattias Goldman, VD Fores och sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2016
som deltog under studieresan 2017.

Question Title

Bild
Bildreferens: Esam AB Studieresa 2016, Köpenhamn

Vi ser fram emot att träffa dig på studieresan till Danmark!


Anmäl ditt intresse nedan, eller via mail till laura.vidje@esam.se
OBS - senast 25:e juni.

Kontakt:
Laura Vidje
+46 (0)76 7826984
laura.vidje@esam.se
www.esam.se


Villkor:
Programmet är preliminärt och kan komma att ändras - inklusive att vi i någon mån kan justera utifrån dina önskemål och behov. Vid färre än 10 deltagare förbehåller vi oss rätten att avboka studieresan och informerar om detta efter den 25:e juni.
Efter den 25:e juni bekräftar vi resan och återkopplar med mer information. Betalning sker via fakturering. Vid avbokning efter den 29/6 kommer 30-80 % av ursprungsbeloppet att faktureras beroende på hur sent avbokningen sker.
(OBS boka inte hotell och resa förrän vi har skickat ut en bekräftelse på att resan kommer att genomföras).

Referenser för 2016-års studieresa till Danmark

Deltagarnas utvärdering av studieresan finns att se här:
https://esam.box.com/s/1syynuyrlrg3z1flyty3rgvumtqqaox2

Referensdeltagare:
Ola Alterå, Regeringens utredare för cirkulär ekonomi, ola.altera(at)sust.se
Åsa Fällman, näringslivsutvecklare Umeå kommun asa.fallman(at)umea.se
Kjell Öberg, affärsutvecklare North Sweden Cleantech kjell.oberg(at)uminovainnovation.se


Esam AB är ett konsultföretag med 19 konsulter som arbetar inom hållbar utveckling över hela Sverige, med kontor i Umeå och Stockholm. Företaget grundades 1990 och ägs idag av en ekonomisk förening. Vi bistår våra kunder med att sträva efter hållbarhet genom utbildning, införande av ledningssystem, strategisk rådgivning, nätverksbyggande och export av svensk know-how inom hållbar utveckling. 

Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. Företag / Organisation

Question Title

* 3. Titel:

Question Title

* 4. Mailadress:

Question Title

* 5. Telefonnr:

Question Title

* 6. Specialkost / Allergier?

Question Title

* 7. Kommentar? Frågor och funderingar? Önskemål?

T