Question Title

* 1. Vilken av följande faktorer har MINST betydelse för effektiv tömning av juvret vid maskinmjölkning?

Question Title

* 2. Varför ska kor med juverinfektion mjölkas sist?

Question Title

* 3. Spendoppning efter mjölkningen kan bidra till att minska mastitförekomsten. Mot vilken typ av mastitpatogener kan spendoppning främst förväntas ha effekt?

Question Title

* 4. Varför är det ur mastitsynpunkt viktigt att korna får tillgång till tillräckligt med foder (helst nytt) direkt efter mjölkning?

Question Title

* 5. Vad är Celltalsakuten?

T