1. Välkommen till Företagsmotorns självskattning

För att vår rådgivare skall kunna hjälpa dig på bästa sätt utgår vi från din självskattning som visar nuläget i verksamheten. Testet tar ca. 10 minuter. 

Företagsmotorn ger dig ett utbud av seminarier och experttimmar där du sedan själv avgör vilka som är mest relevanta för din verksamhet. I självskattningen identifieras företagets behov av utveckling inom fem huvudområden: affärsutveckling, digitalisering, hållbarhet, ekonomi och riskanalys. Förtydliga gärna dina svar i kommentaren. I slutet av skattningen har du möjlighet att ange egna områden som du anser har betydelse för att accelerera verksamheten.

Endast de 70 första företagen som fyller i självskattningen är garanterade fem kostnadsfria experttimmar. 

Skattningen följs upp med dig i ett samtal från vår rådgivare. Dina svar hanteras konfidentiellt.

T