Question Title

* 1. Vad anser du är Visit Karlskronas viktigaste uppgifter som destinationsorganisation just nu?
Om du har flera förslag, skriv gärna i prioriteringsordning.

Question Title

* 2. Vilka insatser från vår sida skulle hjälpa ditt företag på bästa sätt just nu?

Question Title

* 3. Om du önskar kommunikation med och information från oss på Visit Karlskrona i nuläget – vilken kanal föredrar du?

Question Title

* 4. Har du specifika önskemål om gemensamma marknadsföringsinsatser som läget ser ut nu?
Målgrupper? Kanaler?

Question Title

* 5. Hur har det rådande läget hittills påverkat ditt försäljnings- och bokningsläge?
Skala 1-5. 1 = Inte alls.  5 = Väldigt mycket

Question Title

* 6. På vilka övriga sätt har det rådande läget påverkat din verksamhet?

Question Title

* 7. Hur många anställda har ditt företag just nu?

Question Title

* 8. Övriga kommentarer/förslag?

Question Title

* 9. Namn:

Question Title

* 10. Företag: 

T