Question Title

* 1. Vilket av följande undersökningsfynd är minst vanligt vid mastit?

Question Title

* 2. Vad ger CMT-undersökning av mjölk ett grovt mått på?

Question Title

* 3. Vilket av följande är den mest korrekta beskrivningen av celltalet (celler/ml) i mjölk från en frisk juverfjärdedel i höglaktation?

Question Title

* 4. Vilken av följande åtgärder är INTE alltid nödvändig vid provtagning av mjölk för bakteriologisk undersökning?

Question Title

* 5. En mjölkbesättning har fått problem med höga celltal. Veterinären undersöker hygienen och utfodringsrutiner samt kollar juvren hos kor med höga celltal och tar mjölkprov för bakteriologisk undersökning. Vilket av följande bör man också alltid göra vid en sådan besättningsutredning?

T