Question Title

* 1. Vilken av följande bakteriearter är det vanligaste fyndet i mjölkprov från kor med mastit?

Question Title

* 2. Mastitbakterier kan ha olika smittkällor vilket påverkar val av åtgärder vid besättningsproblem. Vilket av följande påståenden är korrekt?

Question Title

* 3. Risken för juverinfektioner varierar under laktationsdygnet. Vilket av följande påståenden är korrekt?

Question Title

* 4. Om kons immunförsvar försämras ökar risken för mastit. Vilket av följande påståenden är korrekt?

Question Title

* 5. Djurinköp innebär en risk att få in smittsamma juverbakterier i besättningen. Vilket av följande påståenden är korrekt?

T