1.

 
100% of survey complete.
Hej!

Tillsammans med we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, vill vi höra dina tankar kring hållbar utveckling och framtidens samhälle. Det är några snabba frågor och vi ser fram emot dina svar! 

Tusen tack!!!!

* 1. Ålder?

* 2. Kön?

* 4. Hur tror du att framtiden kommer att bli? Välj ett påstående baserat på hur väl det stämmer överens med din känsla av framtiden:

* 5. Anser du att världen behöver bli mer hållbar? (dvs. att alla visar mer respekt för människa och miljö)

* 6. Om vi antar att vi behöver ställa om vår livsstil för att säkra planeten och människans välmående, skulle du klara av att ställa om din livsstil?

* 7. Upplever du att det finns ett krav på dig som individ att förändra din livsstil till en mer hållbar livsstil?
(leva med mer respekt för miljö och människor på planeten)

* 8. Om du tänker på dig själv som en del av samhället, en medborgare. Är du en aktiv eller passiv medborgare?

* 9. Vilken är den största drivkraften/incitamentet/moroten som skulle motivera dig att förändra din livsstil?

* 10. Om det skulle krävas av dig att göra följande förändringar i ditt liv, skulle du....? (rangordna följande alternativ från skulle aldrig till absolut)

  Aldrig Kanske/ibland Absolut
Byta ut kött mot vegetariskt
Välja bort fossilberoende transportmedel och t.ex.köra elbil, oftare resa kollektivt och cykla
Byta till en förnyelsebar energikälla
Byta till alternativa proteinkällor som t.ex. insekter
Öppna mitt hem till en person som behöver någonstans att bo
Bojkotta produkter från företag som försämrar världen
Ominvestera mina sparade pengar till etiska fonder
Skulle vara villig att begränsa mitt liv här för att det skulle bli bättre i ett fattigare land
Köpa/låna det jag behöver second-hand 
Semestra hållbart (utan flygtransport+ fossilberoende transport ) 
Producera en del av mina egen mat

* 11. Skulle du vilja vara med och påverka beslut som beslutsfattare tar idag och som kommer att påverka din framtid? (t.ex hur företag agerar, lagstiftning, politiska beslut som tas osv.)

* 12. Känner du att du har möjlighet att engagera dig och påverka för en hållbar värld idag?

* 13. Vet du vad du kan göra som individ för att agera för en hållbar värld idag?

* 14. Vad vill du förändra i samhället där du bor?

* 15. Hur hållbar anser du att regionen du bor i är? 4 stjärnor är maxpoäng

* 16. Vad behöver du för att du ska aktivera dig i frågor som rör hållbar utveckling?

T