Nomineringsformulär

Priset Hållbart Ledarskap delas ut till en VD eller någon med motsvarande befattning som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Personen i fråga ska vara verksam i Sverige. Den primära målgruppen för mottagande av priset är VD:ar inom svenskt näringsliv, men även verksamhetsledare med motsvarande befattning inom andra samhällssektorer kan tilldelas priset om det finns en tydlig koppling till näringslivet. Hållbarhetschefer och andra personer med ett specifikt ansvarsområde (t.ex. HR, ekonomi och juridik) kan inte nomineras. Föregående års slutkandidater kan inte heller nomineras.

Fyll i så mycket du kan och vet om kandidaten och hens insatser i formuläret nedan. Ju mer konkret information du kan ge, desto bättre bedömning kan vi göra.

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter till kandidaten som du vill nominera (fyll i det du vet):

Question Title

* 2. Dina kontaktuppgifter:

Question Title

* 3. Beskriv kandidatens hållbarhetsvision och/eller hållbarhetsmål för den egna verksamheten eller samhället i stort (max 200 ord)

Question Title

* 4. Vilka framgångar i hållbarhetsarbetet har organisationen eller samhället uppnått – eller kan förväntas uppnå – tack vare kandidatens insatser? (max 200 ord)

Question Title

* 5. Beskriv kandidatens förmåga att leda och inspirera andra mot ovan vision och mål (max 200 ord)

Question Title

* 6. Övriga kommentarer om kandidaten:

Skicka in din nominering genom att klicka på "Klar". Vi går igenom alla nomineringar successivt under april. Tack för din nominering!

Hållbara ledarskaps hälsningar,
Kansliet på Nätverket för Hållbart Näringsliv

T