Screen Reader Mode Icon
Vi vill vara säkra på att information från FOR når fram till er medlemsförening och ber er därför fylla i kontaktuppgifter i denna enkät (uppgifterna hanteras i enlighet med GDPR).

Question Title

* 1. Medlemsförening

Question Title

* 2. Ordförande 

Question Title

* 3. Vice ordförande

Question Title

* 4. Sekreterare 

Question Title

* 5. Mässansvarig 

Question Title

* 6. Informationsansvarig 

Question Title

* 7. Redaktör

Question Title

* 8. Ange gärna om det är någon i styrelsen utöver ordföranden som ska få all information som FOR skickar ut

0 av 8 besvarad(e)
 

T