Plockhugget AB är ett nystartat företag som kommer erbjuda en digital marknadsplats för virke och andra träråvaror som kommer från skogar som brukas med ekosystemvänliga skogsbruksmetoder. Vi vill bidra till ökad lönsamhet för enskilda skogsägare, bättre virkeskvalitet för köpare och ett ekologiskt hållbart skogsbruk i Sverige. Med denna enkät vill vi sondera intresset för miljövänligt virke hos er som köpare eller beställare av träprodukter. Det tar högst fem minuter att svara på våra frågor! 
 
Läs mer om oss på plockhugget.se
 

Question Title

* 1. I vilket län befinner sig ert företag?

Question Title

* 2. Vilken bransch tillhör ert företag?

Question Title

* 3. Om ditt företag köper in svenskt virke idag, vilka leverantörer använder ni? Lämna tomt om du föreskriver, men inte köper in virke.

Question Title

* 4. Hur orolig är du för de svenska skogsekosystemens framtid?

Question Title

* 5. Har era kunder önskemål om, eller ställer de krav på miljöcertifiering av något slag?

Question Title

* 6. Köper ni in eller föreskriver ni svenskt FSC eller PEFC-märkt virke/träråvara idag?

Question Title

* 7. Ungefär hur stor andel av det virke/träråva ni köper in eller föreskriver är FSC eller PEFC- märkt?

Question Title

* 8. Anser du att PEFC och/eller FSC motsvarar de förväntningar som era kunder har på ansvarsfullt skogsbruk? Beskriv gärna i kommentarsfältet under fråga 15 om du har någon information du vill tillägga.

Question Title

* 9. Vilka träslag skulle ni vara intresserade av att köpa från Sverige om de fanns?

Question Title

* 10. Har ni lätt att få tag på den tekniska och utseendemässiga kvalitet på virket/träråvaror som ni behöver? Beskriv gärna i kommentarsfältet under fråga 15 om du har någon mer information du vill tillägga.

Question Title

* 11. Tror du att ditt företag skulle kunna tänka sig att köpa eller föreskriva virke/träråvara direkt via en digital marknadsplats (som blocket fast för endast träråvaror)?

Question Title

* 12. Vid inköp, eller föreskrivning av trävaror hur avgörande anser du att följande faktorer är?

  Inte så avgörande Avgörande Mycket avgörande Vet ej
Ett brett utbud av dimensioner 
Ett brett utbud av virkeskvaliteter
Att virket kommer från Sverige/Norden
Miljömärkning
Trädslagsalternativ
Pris
Leveranstid
Överblickbart utbud (användarvänlighet vid beställande)

Question Title

* 13. Anser du att det finns utrymme och intresse för en miljömärkning som är betydligt tuffare än FSC och PEFC i er bransch?

Question Title

* 14. Hur mycket mer pengar skulle ni vara beredda att betala för träprodukter från ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk med betydligt högre ekologisk standard än FSC och PEFC? Som jämförelse kostar KRAV-produkter i butik ca 20% mer än  icke miljömärkta varor

Question Title

* 15. Har du något annat du vill förmedla till oss?

Question Title

* 16. Vill du veta mer om ansvarsfullt skogsbruk och träråvarumaterial? (om ja, ange din mailadress här)

Question Title

* 17. Vill du bli informerad om Plockhuggets framsteg och när marknadsplatsen lanseras? (om ja, ange din mailadress här)

Question Title

* 18. Vill du hjälpa oss med utvecklingen av vår tjänst genom att vara ett av ett av de första företagen som testar den digitala marknadsplatsen och/eller att vi får ställa fler frågor till dig per telefon? (om ja, lämna ditt namn och telefonnummer eller mejladress här!)

Question Title

* 19. Vill du, som tack för att du deltog i undersökningen, vara med i utlottningen av fyra böcker om skog? Kryssa i sådant fall för den bok du helst vill ha och din E-post så kontaktar vi dig om du vinner.

T