Plockhugget AB är ett nystartat företag som kommer erbjuda en digital marknadsplats för virke och andra träråvaror som kommer från skogar som brukas med ekosystemvänliga skogsbruksmetoder.  Vi vill bidra till ökad lönsamhet för enskilda skogsägare, bättre virkeskvalitet för köpare och ett ekologiskt hållbart skogsbruk i Sverige. Med denna enkät vill vi sondera intresset bland er skogsägare att bruka er skog med metoder som ligger i linje med kontinuitetsskogsbruk och sälja plockhugget virke via en digital marknadsplats. Det tar högst fem minuter att svara på frågorna! 

Läs mer om oss på plockhugget.se

Question Title

* 1. I vilket län bor du?

Question Title

* 2. I vilket/vilka län finns din skog?

Question Title

* 3. Hur stor areal skog äger du?

Question Title

* 4. Hur nöjd är du med det sätt du avverkar och säljer virke på idag? Beskriv gärna i kommentarsfältet under fråga 15 om du har mer information du vill tillägga.

  Missnöjd Delvis nöjd Nöjd Mycket nöjd Vet ej
Betalning
Smidighet
Avverkningens påverkan på kvarvarande mark och skog

Question Title

* 5. Har du någon form av miljöcertifiering i ditt skogsbruk idag?

Question Title

* 6. Om ja på föregående fråga - vilken / vilka certifieringar använder du? 

Question Title

* 7. Anser du att miljöcertifieringar påverkar lönsamheten i ditt skogsbruk? Beskriv gärna i kommentarsfältet under fråga 15 om du har mer information du vill tillägga.

Question Title

* 8. Vet du vad kontinuitetsskogsbruk är och innebär?

Question Title

* 9. Kontinuitetsskogsbruk, eller hyggesfritt skogsbruk som det också kallas för, innebär att träden i skogen avverkas genom någon form av selektiv avverkning, som exempelvis Lubeckmodellen*. Skogen är därmed hela tiden beklädd med ett skogbildande trädskikt, med träd i olika åldrar och storleksklasser. Skogsekosystemet bibehålls med naturlig föryngring och siktet är inställt på en hög ekonomisk avkastning över lång tid.

*blädning ingår inte


Använder du någon form av kontinuitetsskogsbruk på din mark idag?

Question Title

* 10. Om du svarade nej på föregående fråga, kan du tänka dig att använda kontinuitetsskogsbruk på din mark?

Question Title

* 11. Skulle du vilja se en certifiering och märkning för kontinuitetsskogsbruk?

Question Title

* 12. Kan du tänka dig att sälja virke via nätet på en digital marknadsplats (som blocket.se fast för endast trävarumaterial)?

Question Title

* 13. Har du kapacitet att avverka, såga eller köra ut timmer åt andra?

Question Title

* 14. Har du något annat du vill förmedla till oss?

Question Title

* 15. Vill du veta mer om kontinuitetsskogsbruk och/eller handel med plockhuggen vara? (Om ja, ange din mailadress här)

Question Title

* 16. Vill du hjälpa oss med utvecklingen av Plockhugget genom att vara en av de första som testar att sälja virke på detta sätt och/eller att vi får ställa fler frågor till dig via telefon? (Om ja, ange namn och telefonnummer här)

Question Title

* 17. Vill du bli informerad om Plockhuggets framsteg och när marknadsplatsen lanseras? (Om ja, ange din mailadress här)

Question Title

* 18. Vill du, som tack för att du deltog i undersökningen, delta i vår utlottning av en timmes telefonrådgivning om kontinuitetsskogsbruk? (Om ja, ange din mailadress här)

Question Title

* 19. Vill du, som tack för att du deltog i undersökningen, vara med i utlottningen av fyra böcker om skog? Kryssa i sådant fall för den bok du helst vill ha och din E-post så kontaktar vi dig om du vinner.

T