Vad ingår inte i riskhanteringen?

Question Title

* 1. Vad ingår inte i riskhanteringen?

T