1. Enkät kring vidareutveckling av vår verksamhet inom sociala medier

Hej!
Stockholms läns museum har funnits på sociala medier under några år och vi genomför nu en utvärdering där vi är intresserade av att veta hur allmänheten ser på vår närvaro.

Vi skulle därför vara mycket tacksamma om du har möjlighet att avvara några minuter och kan svara på ett antal frågor om hur du ser på museets närvaro i sociala medier. Dina svar, som förstås är anonyma, kommer vara viktiga för hur vi utvecklar och fortsätter arbetet med sociala medier.

Din medverkan är mycket värdefull - stort tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Stockholms läns museum

* 1. Anser du att Stockholms läns museum ska finnas på sociala medier?

* 2. Hur upplever du informationen från Stockholms läns museum i sociala medier?

Jag anser att informationen är ...

* 3. Vad tycker du att Stockholms läns museum ska använda sociala medier till?

* 4. Har du någon gång haft kontakt med Stockholms läns museum via sociala medier?

* 5. Inom vilket område/ämne har du haft kontakt med eller fått information från Stockholms läns museum?

* 6. Om du har haft en dialog med Stockholms läns museum via sociala medier, kan du ge exempel på vad det har handlat om?

* 7. I vilken av dessa digitala kanaler tar du del av Stockholms läns museums information/kommunikation?

* 8. Hur fick du första gången reda på att Stockholms läns museum finns i sociala medier?

* 9. Var bor du?

* 10. Hur gammal är du?

T