Under årsstämman lyftes en motion avseende gemensam bilpool och verktygsbank. Styrelsen fick i uppdrag att via en enkät undersöka intresse för en bilpool och gemensam verktygsbank. Undersökning avser även samla in om det finns intresse hos medlemmar i Brf Kvannen avseende att omvandla gemensamma lokalytor i föreningens servicehus.

Question Title

* 1. För att svara på denna enkät måste du vara medlem i Brf Kvannen och du behöver således ange uppgifter som verifierar detta.
 
Ange namn, adress, lägenhetsnummer (1-253) samt lantmäteriets (1001,1002,1101 eller 1102) nedan:

Question Title

* 2. Finns det ett intresse av en gemensam verktygsbank i föreningen?

Question Title

* 3. Finns det ett intresse av att vara med och driva/ansvara för verktygsbank

Question Title

* 4. Finns det ett intresse av en gemensam bilpool i föreningen?

Question Title

* 5. Finns det ett intresse av att driva/ansvara för en gemensam bilpool

Question Title

* 6. Föreningen har idag lokalytor i våra gemensamma servicehus som inte utnyttjas. Styrelsen funderar därför på om det kan finnas ett intresse att omvandla dessa lokalytor.

Bocka i det alternativ nedan som du/ni tycker att skulle vara intressant (det går att välja flera alternativ)

Finns det ett intresse av:

Question Title

* 7. För att kunna ha en verksamhet i våra gemensamhetslokaler så behöver det finnas ett intresse av att också engagera sig. Styrelsen funderar därför om det finns ett intresse för att engagera sig i alternativen ovan.

Bocka i om det finns ett intresse av att engagera sig (det går att välja flera alternativ)

Jag/Vi är intresserade av att engagera oss avseende:

Question Title

* 8. Övriga idéer kring vad gemensamhetslokaler skull kunna användas till. Eller andra synpunkter som ni vill skicka med till styrelsen avseende frågeställningarna ovan.

T