Välkommen till Stockholms läns museums frågelista om coronapandemin och hur den påverkar våra liv. Insamlingen startade våren 2020 och kommer att pågå till och med den 16 mars 2021.  Skriv så mycket eller lite du vill och vill du hoppa över någon fråga är det helt okej. Tack för att du vill dela din berättelse med oss!

Question Title

* 1. Innan själva frågorna börjar skulle vi vilja ha lite information om dig. Både för det insamlade materialets skull men också för att kunna kontakta dig om vi har fler frågor.

Question Title

* 2. Får vi kontakta dig för att ställa ytterligare frågor?

Question Title

* 3. Jag är

Question Title

* 4. Jag är född år

Question Title

* 5. Nu börjar frågorna.

Om du tänker tillbaka några månader, vilken är den största skillnaden kring hur du lever nu jämfört med innan pandemin bröt ut?

Question Title

* 6. Hur ser en vanlig dag ut? Rör du dig ute i samhället eller är du mest hemma? Hur påverkar pandemin dina dagliga sysslor?

Question Title

* 7. Följer du nyhetsrapporteringen om pandemin? I vilka kanaler eller forum läser, tittar eller lyssnar du? Har ditt intresse ökat eller minskat över tid?

Question Title

* 8. Har pandemin gjort att du har förlorat jobbet eller din inkomst eller har du själv varit sjuk? I så fall, hur har det påverkat ditt liv?

Question Title

* 9. Hur pratar du och dina vänner, kollegor eller familj om detta nu? Vilka diskussioner är det som förs?

Question Title

* 10. Trots den oroliga tid vi lever i upplever en del människor mindre stress i sitt vardagsliv nu jämfört med innan pandemin. Kan du se några positiva effekter i ditt liv på grund av pandemin? 

Question Title

* 11. Hur går tankarna kring julfirande och kommande helger i år? Dessa helger brukar för många förknippas med social samvaro. Vad väljer du att göra? Vad väljer du bort? Berätta gärna hur du tänker.

Question Title

* 12. Vad anser du om debatten kring den svenska corona-strategin? Tycker du att vi borde stänga ner mer, eller mindre eller finns det någon annan åtgärd för att minska eller förhindra smittspridningen som du funderar kring?

Question Title

* 13. Tror du att virusutbrottet kommer att påverka samhället på sikt? I så fall, på vilket sätt? Tror du att du själv kommer förändra ditt sätt att leva och i så fall hur och varför?

Question Title

* 14. Är det något annat du vill berätta?

Question Title

* 15. Det var den sista frågan. Stort tack för din medverkan! Nu är det bara några saker kvar:

Genom att skicka in enkäten ger du ditt samtycke till att enkätsvaren tillsammans med dina personliga uppgifter blir en del av Stockholms läns museums kulturhistoriska arkiv och kommer att bevaras och förvaltas för kommande generationer och för historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

Jag har tagit del av Stockholms läns museums integritetspolicy

Question Title

* 16. Din berättelse kan komma att användas i digital eller tryckt form i samtliga kanaler som Stockholms läns museum använder sig av. Användningen rör både marknadsföring av museets verksamhet samt publicering i förmedlings-och utställningssyfte.

0 av 16 besvarad(e)
 

T